محصولات


     Master_RTU


Master_RTUیک کنترلر ماژولار، قدرتمند و مقیاس پذیر می باشد که قادر است تمام برنامه های اتوماسیون و کنترل از راه دور را در اختیار کاربر قرار دهد. این دستگاه در ایستگاه های برق و نیروگاه ها برای به دست آوردن داده های آنالوگ، وضعیت ایستگاه ها و رویدادها نصب می شود.


:شامل M_RTU یک

 • پنل‌های کنترل و رله
 • مبدل‌ها
 • IED
 • تجهیزات ارتباطی
 • و پورت های سریال:
  • RS_422
  • RS_485
  • RS_232