محصولات     کلیدهوایی RTU


RTUکلیدهوایی یک کنترل کلید موتوردار مبتنی بر میکروپروسسور است که شامل سکشنالایزر اتوماتیک نیز می باشد و می تواند به کلیدهای موتوردار مانند کلید قطع شونده زیر بار یا سکشنالایزر نصب شده در شبکه های توزیع ولتاژ متوسط وصل شود.
این کنتلر برای اندازه گیری ولتاژ و جریان خط توزیع به کلید موتوردار متصل می شود و با استفاده از سنسور ولتاژ و جریان، خطاهای شبکه توزیع را تشخیص می دهد. همچنین به طور کامل با قطع کننده مدار یا رکلوزر شبکه توزیع هماهنگ می شود تا تشخیص خطا با قابلیت اطمینان بالا انجام گیرد.
RTUکلیدهوایی یک دستگاه یکپارچه است که ولتاژ و جریان خط توزیع را اندازه گیری می کند و اطلاعات مختلف را براساس مقادیر اندازه گیری شده تولید می کند و عملکردهایی مانند تشخیص خطا ، سکشنالایزر اتوماتیک، نظارت بر وضعیت کنترل کلید و غیره را انجام می دهد.